English     
Auditas

Auditas – būtina kiekvienos įmonės kontrolės procedūrų dalis, kai įmonė siekia įgyti klientų ar/ir partnerių pasitikėjimą, užtikrinti veiksmingą įmonės valdymą. Auditorius kaip nepriklausomas specialistas vertina, ar bendrovės parengtos finansinės atskaitos rodo tikrą, teisingą įmonės veiklos būklę. Nors auditoriaus išvadomis apie finansinės atskaitomybės teisingumą dažniausiai vadovaujasi nepriklausomi nuo įmonės informacijos vartotojai, atlikdami auditą mes teikiame papildomos naudos ir įmonės vadovybei. Audito metu stengiamasi išryškinti įmonės veiklos trūkumus, teikti pasiūlymus bei rekomendacijas kaip juos pašalinti, kaip tobulinti apskaitos sistemą. Auditą atliekame vadovaudamiesi tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais. Mūsų teikiamos paslaugos apima:
  • finansinės atskaitomybės auditas;
  • vidaus auditas ir kitos su vidaus kontrole susijusios paslaugos;
  • ES struktūrinių fondų, kitų specialiųjų fondų finansuojamų projektų ar paramos lėšų panaudojimo auditas, konsultavimas su tuo susijusiais klausimais;
  • akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimas;
  • teminiai patikrinimai pagal kliento poreikius įskaitant ir mokesčių paskaičiavimų patikrinimus.
Titulinis
Apskaita
Mokesčiai
Verslo valdymo konsultacijos
Kontaktai
  UAB “Vilsentras”
Vytenio g. 9, LT-03113 Vilnius
Tel.: 8 686 10052; 85 2661031
Faksas: 85 2610913
El.paštas: info@vilsentras.lt